Asistenti prevence kriminality Kadaň
Asistenti prevence kriminality Kadaň

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v Kadani

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006200
Název programu: Operační program ZaměstnanostNázev projektu CZ: Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v Kadani
Název projektu EN: Pilot Testing of the Implementation of Social Housing in KadaňFyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
 
Klíčové aktivity

Cílem KA je spolupráce s pracovníky projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" (Kontaktního centra) a poskytování a sdílení potřebných informací a písemných podkladů pro nastavování systému sociálního bydlení. Zahrnuje především sdílení dat o úspěšnosti a účinnosti aplikovaných postupů.

více

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vytvoření Koncepce sociálního bydlení v Kadani, pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v Kadani, ověřování navrhovaných kritérií výběru cílových skupin, metod sociální práce a provázání sociální práce s dalšími nástroji sociální a bytové politiky.

více

Novinky