Asistenti prevence kriminality Kadaň

Obsah projektu

Co je cílem projektu?


Cílem projektu je vytvoření Koncepce sociálního bydlení v Kadani, pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v Kadani, ověřování navrhovaných kritérií výběru cílových skupin, metod sociální práce a provázání sociální práce s dalšími nástroji sociální a bytové politiky. Dalším cílem projektu je získání kompetencí a vzájemná výměna informací aktérů podílejících se na implementaci systému sociálního bydlení v obcích. Nedílnou součástí bude i přenos dobré praxe ze zahraničí a obcí zapojených do projektů sociálního bydlení ve spolupráci se systémovým projektem MPSV.

Hlavním cílem je vytvořit funkční mechanismus zajištění městského, kvalitního, dlouhodobého a udržitelného bydlení pro nízkopříjmové a rizikové skupiny obyvatel, dosud žijící v nevyhovujících nebo nejistých podmínkách, v ohrožení ztrátou střechy nad hlavou, případně již zcela bez ní.


Specifické cíle projektu jsou:

 1. analyzovat skutečný stav v oblasti bydlení nízkopříjmových a rizikových skupin obyvatel města '
  (charakter, příčiny, trendy, postoje, překážky a míru problémů)
 2. na základě analýzy vypracovat Koncepci sociálního bydlení v Kadani 
 3. v souladu s Koncepcí poskytnout sociální bydlení a sociální práci alespoň 15 osobám 
 4. v souladu s Koncepcí pracovat s dalšími alespoň 15 osobami, ohroženými ztrátou bydlení tak, aby si minimálně udržely bydlení stávající, ideálně získaly bydlení kvalitnější
 5. vzdělat pro specifickou sociální práci zaměřenou na prevenci ztráty bydlení a na podporu v sociálním bydlení 3 sociální pracovníky města 
 6. provázat sociální práci s dalšími nástroji sociální a bytové politiky obce, které zajistí efektivní pomoc cílové skupině sociálního bydlení,
 7. vyhodnotit implementaci Koncepce v praxi, její přínosy a rezervy a navrhnout její modifikaci (evaluace)
 8. navázat spolupráci s MPSV
 9. vytvořit metodiku sociální práce v oblasti bydlení